التماس دعا بین اشک های سحر... (چه مزه ای میده)

 

منبع: غزل 187 حافظ