امام علی (علیه السلام):

هر که بدنبال عیب های مردم بگردد، خداوند از عیب و زشتیهای او پرده بر دارد. (خوانساری، جمال الدین، شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غرر الحکم، دانشگاه تهران، ۱۳۶۶ ش، ۷ جلد. ج‌۵، ص۳۷۱.)