حضرت امام رضا (علیه السلام):

وقتی که از دین و اخلاق خواستگار راضی بودید، به ازدواج با او راضی باشید و به خاطر فقیر بودنش او را رد نکنید.

ترجمه دیگر: اگر مردی از شما خواستگاری کرد که از دین و اخلاق او راضی بودید، به ازدواج با او رضایت دهید و مبادا فقر او تو را از این رضایت باز دارد( ری شهری، محمد، میزان الحکمة، ج ۴، ص ۲۸۰، نشر دارالحدیث.)