در کربلا داش مشتی ها رفتند به یاری امام حسین و شهید شدند..

مقدس ها استخاره کردند...

 

استخاره شان بد آمد:)

ایت الله مجتهدی تهرانی

مجتهدی

منبع: از وبلاگ یکی از بچه ها کپی کردم ولی اسمش یادم رفت!!!!