امیرالمومنین (علیه السلام):

از زمین خوردن کسی شاد مشو، که نمیدانی گردش روزگار برای تو چه در آستین دارد.

پ.ن:

لا تفرحنّ بسقطة غیرک، فانّک لا تدرى ما یحدث بک‏ الزّمان

حدیث10290 در کتاب شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم‏/آقا جمال خوانسارى، محمد بن حسین/دانشگاه تهران‏/1366 ش‏/ جلد6 ص 290)