امام علی (علیه السلام):

دنبا برای هیچ نوشنده ای زلال نمیشود و به هیچ یاری وفا نمیکند.

پ.ن:

الدنیا لا تصفو لشارب و لا تفی لصاحب. عیون الحکم والمواعظ- حدیث 173