امام علی (علیه السلام): وقتی برای سخن گفتن زمان مناسبی نمیبینی، سخن مگو.  میزان الحکمه - ج 3 - ص 358

پ.ن:

لاتَتَکَلَّمَنَّ إذا لَم تَجِد لِلکَلامِ مَوقِعا. منبع: آئینه یادها - ص 40