امام علی علیه السلام: زن گل است نه پیشکار، پس در همه حال با او مدارا کن و با وی به خوبی همنشینی نما تا زندگی ات با صفا شود.

پ.ن:

إنَّ المَرأَةَ ریحانَةٌ وَ لَیسَتْ بِقَهرَمانَةٍ، فَدارِها علی کُلِّ حالٍ وَ أَحسِنِ الصُّحَبَةَ لَها لِیَصفُو عَیشُکَ

منابع:

1-من لا بحضره الفقیه ج3 ص 556