رفیقم از کنارم رد شد...

من: چرا اینجوری نیگام کرد؟ نکنه از دستم ناراحته؟ یا شایدم باهام قهره؟

 

روز بعد:

یکی دیگه از رفیقام از کنارم رد شد...

من: چرا این جوری سلام داد؟ چرا ابروهاشو کج کرد؟  فک کرده کیه! هه!

 

روز بعد:

پدرم از کنارم رد شد...

من: پدر... سلام! پ...   چرا همه این شکلی شدند؟؟؟

 

شب روز سوم در مسجد کنار آخوند:

من:سلام

آخوند: سلام خوب هستین؟

من: {در حالت بهت و تعجب که چرا این طوری تحویلم گرفت!} ممنون خوبم، شما چطورین

آخوند:خدا رو شکر. چیزی شده؟

من: چی بگم والا! همه یه جوری شدن! نمیدونم چرا!

آخوند: چی شده مگه؟

من: هیچ چی. همه باهام قهرند! دوستهام حتی پدرم! خسته شدم از این زندگی! چرا این روزا همه این شکلی اند؟

آخوند: مگه چیکار کردی؟

من: هیچ چی به خدا! خودمم به فکر این بودم که نکنه کاری کرده باشم که ازم ناراحت شده باشن! ولی هر چی دقت میکنم میبینم که من که باهاشون خوب بودم ولی اونا همشون یه هویی رفتارشون باهام تغییر کرد!

آخوند:فک کنم فهمیدم مشکل از کجاست

من:از کجا؟

آخوند: از خودت! {در حالیکه فکّم باز مونده بود ادامه داد} توی علم اخلاق به این میگن "سوء ظن"

من: یعنی چی؟

آخوند: همون افکاری که تو نسبت به بقیه داشتی! باور نمیکنی؟.... اونجا پدرت نشسته برو یه حال احوالی ازش بپرس و بیا

من: بدو بدو رفتم در حالیکه کلا رفته بودم تو فکر که یعنی چی؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟.... رفتم نشستم بغلش گفتم بابا خوبی؟ دیدم جواب نمیده! تو دلم گفتم: بیا! دیدی همه باهام قهرنـــــ که یهو پدرم گفت: سلام پسرم خوبی؟ چه خبراااا؟ {بعد کلی خوش و بش کرد و خداحافظی کردم و رفتم پیش آخوند)

آخوند: خب چی شد؟

من: هیچ چی. اولش رفتم احوالپرسی کردم دیدم جواب نداد، باز همون فکرا رو کردم؛ بعد بین فکرام یهو جواب داد! فهمیدم که داشت نماز میخوند!

آخوند: مثه اینکه بازم سوء ظن کردی!!! چرا در مورد بقیه فکر بد میکنی؟ این کار باعث میشه که همیشه ذهنت مشغول باشه!

 همیشه از دست بقیه به خاطر کاری که نکردند و یا منظورشون این نبود ناراحتی! زندگیت میشه زهر مار!   ووول کن این فکرا رو!

خوش بین باش! باور کن اون دوستت هم که میگفتی بهت سلام نداد رو رد شد هم، ندیدتت! اون یکی رفیقت هم همینطور، پدرت رو هم که خودت متوجه شدی!

میخوای یه زندگی راحت داشته باشی؟  ==>پس خوش بین باش یعنی حُسن ظن داشته باش

 

البته نه اینجوری که کسی با چاقو میاد طرفت و خشکی مقدسی کنی و خوش بین بشی!! اینجا باید الفرارررررررررررر!

من: خخخخخخ

آخوند:   :)

 

 


  • دوستان گلم برای اطلاع بیشتر از موضوع "سوء ظن" میتونن بصورت آنلاین و آماده به آیه 12 سوره حجرات مراجعه کنین.
  • همچنین کلمه "ظن" رو  توی قرآن سرچ کردم (یعنی هم حُسن ظن و هم سوء ظن)، زیاده ولی بد نیست به یکی دوتاش یه نگاهی بندازین اون موقع شاید بهتر بتونیم معنی سوء ظن و حُسن ظن، و عواقبش رو بفهمیم ==> بصورت آنلاین و آماده