هر قولی که میخوایم بدیم، هر تصمیمی که گرفتی، هر کاری که میخوای بکنی، و هر ...  اگه مطمئن به انجامش نیستی، دندون رو جیگرت بذار؛ نگو!

خیلی راحت!

چرا الکی برا خودت توقع درست میکنی؟

خیلیا جوگیر میشن و هر تصمیمی که برا آینده دارند رو بدون اطمینان به عملی شدنش میگن!  (مسلما برا خودمون اتفاق افتاده)

بعد میبینی یه مشکلی پیش میاد یا یه چیز دیگه!

بالاخره نمیشه.

اون موقع باید خودت رو مقصر بدونی که چرا بدون اطمینان از عملی شدن این تصمیم، این راز رو فاش کردم.

 

اگه حال خوندن نداشتی ، یه نگاهی به این تصویر بنداز:

 


پ.ن:

متن حدیث: آشکار کردن هر چیزی، پیش از استحکام یافتن سبب خرابی آن خواهد بود. امام محمد باقر (علیه السلام) تحف العقول ص 729