رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر که چهار خصلت داشته باشد و از سر تا پا غرق گناهان باشد، خدا آنها را بحسنات تبدیل کند (أصول الکافی / ترجمه مصطفوى، ج‏3، ص: 166):

3- خوش اخلاقی

 

این واقعا کلید خیلی چیزهاست!

راستی خوش خلقی چیه؟ ==>

1-فروتنى کنى و 2-خوش سخن باشى و 3-برادرت را با خوشروئى برخورد کنى. (أصول الکافی / ترجمه مصطفوى، ج‏3، ص: 162)

 

میخوای زندگی راحتی داشته باشی؟ خوش اخلاق باش! ==>

خوش ‏خلقى مایه آسانى امور است.صول الکافی / ترجمه مصطفوى، ج‏3، ص: 159)


پ.ن:

برو به دستگاه دوم

برو به دستگاه اول

متن کامل عربی حدیث در الکافی (ط - الإسلامیة)، ج‏2، ص: 107

أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ وَ کَانَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ ذُنُوباً بَدَّلَهَا اللَّهُ حَسَنَاتٍ‏ الصِّدْقُ وَ الْحَیَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ الشُّکْر