حضرت امیر (علیه السلام):

این‏ الّذین‏ بلغوا من‏ الدّنیا اقاصى الهمم. (1)

کجایند آنان که به دورترین خواست های دنیوی رسیدند؟

پ.ن:

1- حدیث 2814 در کتاب شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم‏/آقا جمال خوانسارى، محمد بن حسین/دانشگاه تهران‏/1366 ش‏/ جلد2 ص 361)