الحمد لله الذی تحببّ الیّ و هو غنیّ حمید!

ستایش خدایی را که با من دوستی کند، در صورتیکه از من بینیاز است.

فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی / مفاتیح الجنان / شیخ عباس قمی