امام باقر علیه السلام: نیکی و صدقه ی پنهانی، فقر را از بین می برند، عمر را زیاد و هفتاد مرگ بد و ناگوار را دفع می کنند.

پ.ن:

 1781.الإمامُ الباقرُ علیه السلام : البِرُّ و صَدَقةُ السِّرِّ یَنْفِیانِ الفَقرَ ، و یَزیدانِ فی العُمرِ ، وَ یَدْفَعانِ عن سَبعینَ مِیتَةِ سُوءٍ .

منابع:

1- میزان الحکمه جلد 1 صفحه 533

2-الزهد للحسین بن سعید : 33 / 86 .