میتونید تو لینک زیر، متن خلاصه سخنرانی رو ببینید

منبع: http://www.forooghetohid.com/fa/index.php/2014-07-27-15-43-08/97-2015-03-23-22-14-42

ممنون از نظرات